Ανάπτυξη ιστοσελίδων

Η ανάπτυξη ιστοσελίδων είναι ένας υπο-τομέας της ανάπτυξης λογισμικού η οποία ασχολείται με ιστοσελίδες. Μια ιστοσελίδα είναι ένα λογισμικό το οποίο είναι κατασκευασμένο για να είναι προσβάσιμο και χρησιμοποιήσιμο μέσω ενός web browser. Δεδομένου ότι τα web browsers βρέθονται στις περισσότερες πλατφόρμες στις μέρες μας, όπως σε υπολογιστές, κινητές συσκευές και κονσόλες, οι ιστοσελίδες είναι εγγενώς προσβάσιμες από σχεδόν οποιαδήποτε συσκευή.

Έχει πλέον περάσει ο καιρός κατά τον οποίο το Διαδίκτυο αποτελούνταν μόνο από στατικές ιστοσελίδες. Οι σημερινές ιστοσελίδες είναι πιο περίπλοκες σε φύση και προσφέρουν διάφορα είδη αλλιλεπίδρασης με το χρήστη. Οι ιστοσελίδες μπορούν να χωριστούν σε δύο ευρείες κατηγορίες: απλές, στατικές ιστοσελίδες και δυναμικές διαδικτυακές εφαρμογές. Οι δυναμικές διαδικτυακές εφαρμογές χωρίζονται με τη σειρά τους σε δύο μέρη: το front-end και το back-end.

Το front-end περιλαμβάνει ό,τι βλέπει και με ό,τι αλλιλεπιδρά ο χρήστης. Αντιθέτως, το back-end αφορά όλα αυτά με τα οποία ο χρήστης δεν αλλιλεπιδρά ή δε βλέπει: τα δεδομένα και η λογική που παραχωρούν το δυναμικό χαρακτήρα στη διαδικτυακή εφαρμογή. Οι απλές, στατικές ιστοσελίδες έχουν μόνο το front-end μέρος. Η διανομή μιας ιστοσελίδας περιλαμβάνει τη δημοσίευση της στο Διαδίκτυο και την παροχή ενός συνδέσμου προς αυτή στους χρήστες της. Είναι τόσο απλό.

Αναπτύσσουμε ιστοσελίδες όλων των ειδών, από τις πιο απλές στης τελευταίας τεχνολογίας. Δίνουμε όλη μας την προσοχή στην κάθε λεπτομέρεια κατά την ανάπτυξη του front-end προκειμένου να παραδώσουμε τα καλύτερα γραφικά και αλλιλεπιδράσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η διαδικτυακή εφαρμογή υποστηρίζεται από ένα αποδοτικό back-end. Επιπλέον, ενισχύουμε την ιδιότητα των ιστοσελίδων να έιναι προσβάσιμες από διαφορετικές πλατφόρμες με τη δημιουργία ιστοσελίδων που ανταποκρίνονται σε κάθε ανάλυση οθόνης.

Εργαλεία και τεχνολογίες: Java, JSP, PHP, XML, JSON, AJAX, MySQL, MSSQL, SQLite, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Gulp.js, Bootstrap, Sass, Linux server configuration

Ενδιαφέρεσε να ξεκινήσεις ένα έργο;
Θέλεις να συνεργαστείς μαζί μας;

linkedin image
Fill in the required field
Fill in the required field
Fill in the required field